Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Facilitering

Personeel
4422-4424
Kopieboeken van acten van benoeming en bevordering van Compagnie-dienaren.
1689 - 1806
3 delen
Gedeeltelijk met index.
De acten zijn chrologisch ingeschreven en vermelden: naam en herkomst van de betrokkene; jaar van aankomst en naam van het betrokken schip; functie en hoogte tractement bij aankomst; 'huidige' functie en hoogte tractement; en nieuwe functie, hoogte tractement en contractduur.
4422
1689 juni 14 - 1691 juli 31
 
Met alfabetische index op de voornamen A - W.
4423
1773 december 3 - 1777 juni 16
 
De laatste acte is niet compleet.
4424
1802 november 5 - 1806 augustus 29
 
4425-4427
Stukken betreffende rantsoenen, verstrekkingen en kostgelden.
1693 - 1792
2 banden, 1 deel
4425
Rantsoenen, verstrekkingen en kostgelden in verband met het reglement van 18 november 1747, .
1693 september 25 - 1755 februari
 
Met inhoudsopgave.
4426
Staten houdende verstrekte rantsoenen aan de leden van de Hoge Regering, .
1780 september 1 - 1781 december 14
1 deel
4427
Vermindering van rantsoenen, huur en kostgeld, .
1792 april 27 - 1792 mei 15
 
4428-4429
Bijlagen bij de generale resoluties houdende verzoekschriften van Compagnie-personeel.
1776 - 1778
2 banden
De datering betreft de resolutiedatum.
4428
1776 januari 5 - 1776 december 31
 
4429
1778 februari 24 - 1778 december 29
 
---
Lijst van verstrekte soldijen op de buitencomptoiren voor het boekjaar 1777/1778;
1778 december
 
Zie inv. nr. 4561A Aanvullingen 2002-2007.
4430
Kopie-advies betreffende de invoering van ambtsgelden. Met lijst van diverse functies en opbrengsten.
[1787]
1 stuk
4431
Extract-resolutie betreffende de verantwoordelijkheid van Compagnie-personeel voor hun administratie tot zes jaar na vertrek.
1791 november 3
1 stuk
4432-4433
Stukken betreffende ontslagen functionarissen.
1793 - 1795
2 banden
4432
Fiscaal van Ambon K. Koenes,
1793 maart 14 - 1794 februari 15
 
4433
Resident van Bouro A. Comans,
1794 november 24 - 1795 mei 12
 
4434
Instructie betreffende de Europese en Indische wisselkoers van de gages voor het personeel.
18e eeuw
1 stuk
4435
Eedformulieren.
18e eeuw
4 banden
Met repertoria.
4436-4438
Instructies voor personeel.
1801 - 1810
1 band, 1 omslag, 1 stuk
4436
1801 mei 8 - 1803 juli 26
1 omslag
4437
. Voor de landmeter te Batavia.
1809 december 19
1 stuk
4438
1810 september 4
1 band
Met 20-ste eeuwse inhoudsopgave.
---
. "Civiele staat en opgave der gepresteerde diensten"; Stamboek van civiele ambtenaren op Java.
1811
 
Zie inv.nr. 4555 Aanvullingen 2002-2007.