Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Stukken niet behorende tot het archief
In deze rubriek (inv.nrs. 4439-4480) zijn de stukken opgenomen die niet tot dit archief behoren en die (nog) niet in het geëigende archief konden worden (terug)geplaatst. Het betreft voornamelijk een aantal series van in de 19e en 20-ste eeuw vervaardigde kopieën van stukken uit dit archief, zoals van de series ingekomen en uitgaande missiven aan patria en de dagregisters.
4439
Uitgaande missiven van gouverneur-generaal J. Coen aan de Heren Zeventien.
1621 januari 8 - 1621 november 16
1 deel
Kopie, 20-ste eeuw
4440-4449
Missiven ('Aankomende patriasche missiven') van de Heren Zeventien en de bewindhebbers van de Kamers; deels afschriften van missiven aan de buitenkantoren en andere geadresseerden Kopieën, 20-ste eeuw.
1632 - 1670
10 delen
4440
1632 oktober 4 - 1637 oktober 3
 
Met inhoudsopgave.
4441
1637 december 8 - 1640 september 18
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 4440.
4442
1651 maart 25 - 1651 oktober 14
 
4443
1652 maart 11 - 1652 oktober 4
 
4444
1656 april 12 - 1658 april 13
 
Missive van 1658 april 13 niet compleet.
4445
1658 september 8
 
4446
1659 mei 28 - 1660 augustus 21
 
4447
1664 oktober 8 - 1666 oktober 23
 
4448
1666 oktober 23 - 1668 augustus 22 en [1669 mei 9]
 
Missive 1668 augustus 22 niet compleet, zie voor vervolg inv.nr. 4449.
4449
1668 augustus 22 - 1670 september 5
 
Missive van 1668 augustus 22 niet compleet, zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 4448.
4450
Briefwisseling van de kerkenraad van Taiwan (Formosa) met o.a. de kerkenraad te Batavia, de classis van Amsterdam en Walcheren en de gouverneur van Taiwan.
1642 januari 23 - 1660 maart 4
1 band
Met bijlagen. Minuut, net en kopie
Betreft archivalia behorend tot het archief van de kerkenraad van Taiwan.
4451
Resoluties van de kerkenraad van Taiwan (Formosa).
1643 oktober 5 - 1649 juni
1 deel
Betreft archivalia behorend tot het archief van de kerkenraad van Taiwan.
4452-4453
Net-generale resoluties.
1652 - 1655
2 delen
Kopieën, 20-ste eeuw
4452
1652 januari 5 - 1652 december 31
 
4453
1654 januari 20 - 1655 december 3
 
4454-4458
Uitgaande missiven ('Afgaande patriasche missiven') aan de Heren Zeventien, de bewindhebbers van de Kamers en andere bestuurslichamen in patria en -incidenteel- aan de commandeur van Kaap de Goede Hoop.
1652 - 1718
5 delen
Kopieën, 20-ste eeuw.
4454
1652 januari 24 - 1652 februari 5
 
4455
1654 januari 18 - 1654 februari 6
 
Pagina 601 - 810. Zie voor voorafgaand gedeelte in inv.nr. 4456.
4456
1654 januari 19
 
Pagina 1 - 600. Voor vervolg zie inv.nr. 4455.
4457
1661 december 22 - 1677 februari 13
 
Missive van 1661 december 22 niet compleet.
4458
.
1702 - 1718
 
Extracten betreffende de kleine Sunda-eilanden.
4459
Repertorium op de belangrijkste resoluties van de Heren Zeventien.
1670 - 1699
1 deel
4460
Agenda voor de vergadering van de Heren Zeventien van 15 oktober 1678 te Amsterdam.
1678
1 stuk
Betreft archivalia behorend tot het archief van de Heren Zeventien.
Met marginale aantekeningen.
4461-4471
Journalen ('Dagregisters').
1684 - 1712
11 delen
Kopieën, 20-ste eeuw.
4461
1684 januari 1 - 1684 juni 22
 
4462
1685 januari 1 - 1685 april 30
 
Met inhoudsopgave 1685 januari 1 - 1685 december 31.
4463
1685 mei 1 - 1685 augustus 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 4462.
4464
1685 september 1 - 1685 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 4462.
4465
1693 januari 1 - 1693 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1693 januari 1 - 1693 december 31.
4466
1693 juli 1 - 1693 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 4465.
4467
1706 januari 1 - 1706 december 31
 
4468
1706 februari 3 - 1706 september 18
 
4469
1710 juli 2 - 1710 december 31
 
4470
1712 januari 1 - 1712 november 14
 
4471
1712 januari 1 - 1712 december 31
 
---
Extract-resoluties en kopie-missiven van de Hoge Regering ingekomen bij het College van zee-en commerciezaken. Met aantekeningen van de president.
1746 november 4 - 1752 december 8
 
Betreft archivalia behorend tot het archief van het college.
Zie inv.nr. 4488 Aanvullingen 2002-2007.
4472
Verslag van H. Breton betreffende zijn expeditie naar de vorst van Soerakarta (in Midden-Java) in verband met de oorlogen aldaar.
1754 juli 30 - 1754 september 27
1 deel
Kopie, 20-ste eeuws
4473
Inschrijving door kapitein J. van Ingen in het (pensioen-) Fonds der hoofdofficieren ter zee, in dienst van de Compagnie. Met gedrukt reglement en ledenlijst van het fonds.
1757 maart 12
1 band
Betreft archivalia behorend tot het archief van het Fonds of van kapitein J. van Ingen.
4474
Memorie aan de Heren Zeventien over de instructies voor de gouverneur-generaal, directeur-generaal en raden van Indië, ingevolge de order van 11 november 1762.
1764 oktober 18
1 omslag
Met geleidebrief en bijlage.
Betreft archivalia behorend tot het archief van de Heren Zeventien.
De memorie is ondertekend.
4475
Minuut-notulen van vergaderingen van de Heren Zeventien.
1777 september 29 - 1782 december 11
1 band
Betreft archivalia behorend tot het archief van de Heren Zeventien.
Met bijlagen.
4476-4477
Stukken betreffende het Corps der pennisten.
1790 - 1809
2 banden
Betreft archivalia behorend tot het archief van het Corps der pennisten.
De pennisten waren schrijvers in dienst van allerlei bestuursorganen in Batavia die in tijden van nood als militie optraden. De taakvoorganger van het corps was de 'Gecombineerde krijgsraad der compagniën pennisten van het kasteel en de stad'.
4476
Resoluties van het bestuur.
1790 mei 17 - 1794 juni 26 en 1801 mei 13 - 1807 juli 8
 
Met inhoudsopgave en bijlagen.
4477
Ingekomen financiële stukken bij J. Barends, grootkassier en regent bij het Gesticht der pennisten,
1802 augustus 31 - 1809 augustus 1
 
4478
Net-missive van de directeur van Bengalen C. van Citters aan de Heren Zeventien betreffende de situatie aldaar.
1795 oktober 31
1 stuk
Betreft archivalia behorend tot het archief van de Heren Zeventien.
4479
Ingekomen missiven bij de Commissie tot den overneem van de oostersche possessien om de grote Oost.
1803 maart 1 - 1803 maart 29
1 band
Betreft archivalia behorend tot het archief van de Commissie.
Met bijlagen.
4480
Briefwisseling tussen de commissaris tot de afhaling van achtergebleven Compagnie-dienaren op Ceylon, R. Prediger en en de Hoge Regering.
1807 maart 4 - 1807 december 8
1 band
Betreft archivalia behorend tot het archief van de commissaris.
Met bijlagen.