Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Oude inventarissen
---
Inventaris van de regeringsarchieven tot circa 1810.
z.d.
 
Zie inv. nr. 4617 Aanvullingen 2002-2007.
4481-4482
'Inventaris van boeken en papieren behorende tot het archief van het Hollandsche Gouvernement'. In tweevoud.
1812
2 pakken
4481
[1812]
 
Niet compleet.
4482
[1812]
 
Niet compleet.
4483-4484
'Inventaris van 's lands archief te Batavia (1602 - 1816). Zamengesteld en uitgegeven op last van de Nederlandsch-Indische regering. Door Mr. J.A. van der Chijs. Batavia, 1882.'
1882
2 delen
Met aanvullingen. In tweevoud.
4483
1882
 
4484
1882