Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Aanvullingen 2002 - 2007
In deze rubriek zijn de stukken opgenomen die tussen 2002 en 2007 na totstandkoming van de inventaris van de Hoge Regering zijn aangetroffen. Een aantal zijn als lege nummers bij de rubrieken en series geplaatst met verwijzing naar deze lijst.
4485
Kopie-contracten met diverse Perzische vorsten.
1618 - 1729
1 band
Met inhoudsopgave.
De contracten werden afgesloten door Compagnie-vertegenwoordigers te Souratte.
4486-4487
Net-generale resoluties.
1711, 1810
2 delen
4486
.
1711 juli 6 - 1711 december 15
 
Niet compleet; niet chronologisch.
Kopie
4487
1810 april 4 - 1810 juni 29
 
4488
Extract-resoluties en kopie-missiven van de Hoge Regering ingekomen bij het 'College van zee-en commerciezaken'. Met aantekeningen van de president.
1746 november 4 - 1752 december 8
1 band
Betreft archivalia behorend tot het archief van het college.
4489
Repertorium op de instructies aan de buitenkantoren. Letters D - Z.
1755 - 1771
1 deel
Niet compleet.
4490
'Nieuwe Bataviasche Statuten', geredigeerd door J. Craan. Eerste deel.
1766
1 deel
4491-4515
Extract-resoluties. Gedeeltelijk met inhoudsopgaven en bijlagen.
1775 - 1811
25 banden
Gedeeltelijk authentieke kopieën.
4491
1775 januari 3 - 1775 december 22
 
4492
1808 februari 26 - 1808 december 25
 
Bestemd voor de directeur-generaal.
4493
1808 mei 5 - 1808 mei 30
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4494
1808 mei 25 - 1808 september 20
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4495
1808 juni 1 - 1808 juni 22
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4496
1808 juli 3 - 1808 juli 31
 
4497
1808 augustus 1 - 1808 augustus 31
 
4498
1808 oktober 2 - 1808 oktober 31
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4499
1808 november 2 - 1808 november 30
 
Betreft voornamelijk Bantam.
4500
1808 december 2 - 1808 december 29
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4501
1809 januari 24 - 1809 juli 15
 
Bestemd voor de directeur-generaal.
4502
1809 maart 1 - 1809 maart 31
 
4503
1809 april 1 - 1809 april 29
 
4504
1809 juli 7 - 1809 juli 28
 
4505
1809 augustus 1 - 1809 augustus 31
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4506
1809 september 1 - 1809 september 29
 
4507
1809 oktober 1 - 1809 oktober 28
 
4508
1810 januari 3 - 1810 januari 31
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4509
1810 januari 16 - 1810 maart 31
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4510
1810 februari 2 - 1810 februari 28
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4511
1810 april 1 - 1810 april 30
 
4512
1810 oktober 1 - 1810 november 30
 
4513
1810 oktober 10 - 1810 oktober 31
 
Bestemd voor de directeur-generaal.
4514
1811 maart 1 - 1811 april 30
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
4515
1811 mei 1 - 1811 juli 29
 
4516
Kopie-memories van de raden J. Radermacher (1783) en H. van Stockum (1787).
1783 juli 31 - 1787 augustus 3
1 band
Eigentijdse titel van de memorie van Radermacher: ' Bedenkingen over den staat der Nederlandse Oost Indische Compagnie in 1783'. Eigentijdse titel van de memorie van Van Stockum: 'Nopens de menagie in de Bataviasche huijshouding'.
Met bijlagen.
4517
Bijlagen bij de generale resoluties betreffende ladingen.
1791 december 6 - 1794 april 8
1 band
4518-4524
Ingekomen generale missiven van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
1792 - 1798
7 banden
Met bijlagen.
4518
1792 juni 19 - 1794 mei 15
 
4519
1794 mei 31 - 1794 september 29
 
4520
1794 oktober 4 - 1795 april 15
 
4521
1795 september 5 - 1795 november 7
 
Bevat mede secrete missiven.
4522
1795 december 26 - 1796 mei 2
 
4523
1797 juli 3 - 1797 december 28
 
Bevat mede secrete missiven.
4524
1797 december 30 - 1798 december 22
 
4525-4528
Minuut-uitgaande generale missiven aan de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
1793 - 1798
5 banden
Met bijlagen.
4525
1793 november 5 - 1794 oktober 3
 
Missive 1793 november 5 niet compleet.
4526
1795 februari 19 - 1796 december 30
 
Bevat mede secrete missiven.
4527
1797 januari 6 - 1797 december 15
 
4528
1798 januari 5 - 1799 august 27
 
4529-4530
Minuut-generale notulen.
1795 en 1811
2 banden
Kladaantekeningen.
4529
1795 juli 2 - 1795 december 30
 
Met agenda van zowel de vergaderingen van de Hoge Regering als de gecombineerde vergaderingen met de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
4530
1811 januari 2 - 1811 mei 21
 
4531
Repertorium ('realia') op de uitgaande, gecombineerde missiven aan patria van de Hoge Regering en de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
1796 maart 24 - 1799 september 20
1 deel
4532
Bijlagen bij de generale resoluties van de gecombineerde vergaderingen van de Hoge Regering en de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
1798 februari - 1799 juni 5
1 band
4533
Minuut-generale en -secrete resoluties van de gecombineerde vergaderingen van de Hoge Regering en de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
1799 juni 5 - 1799 september 14
1 band
Met bijlagen.
Resoluties niet chronologisch.
4534
Circulaire orders voor Java's Noordoostkust.
1808 april 2 - 1810 mei 5
1 band
4535
Ingekomen missiven van Java's Noordoostkust.
1808 oktober 5 - 1809 juli 1
1 band
Met bijlagen.
4536
Ingekomen missiven bij gouverneur-generaal W. Daendels Van directeur-generaal W. van IJsseldijk.
1808 november 7 - 1808 december 19
1 band
4537
Ingekomen stukken van J.H.C. Heineken, agent van commercie van de Bataafse Republiek bij de Verenigde Staten van Amerika.
1800 - 1802
1 katern
oud Buitenland 2.
4538
Brief van het Hof van van Holland betreffende de zaak van Hendrik Willem de la Farque, met bijlagen.
1791 november 1
1 katern
Oud Varia 75.
4539
"Miscellanea"; Verzameling afschriften van stukken van diverse herkomst en onderwerp.
Oud Regering 182
4540
Bijlagen bij de generale resoluties.
1728 september 17
 
Fragment.
4541
Bericht van J. de Vries aan Philippus de Elwijk, gezworen klerk ter secretarie van de Hoge Regering, van zijn aankomst te Palembang.
1772 mei 9
1 stuk
Voorgedrukt formulier. "ontvangen den 28 aug. 1777. Beantw. Den 24 november per het scheepje de Cornelia Adriana".
4542
Realia.
1632 - 1699
1 band
4543
"Papieren rakende het drukken van de Maleijtse Bijbel".
1711 - 1753
 
"La. B. N211. La YYY". Afkomstig uit Kerkarchief nr. 270A.
4544
"Consideratiën over de Godsdienst"; Stukken betreffende een nieuwe opzet van de verspreiding van het Protestantisme in Nederlands Indië.
1777 - 1778
 
"Kerkelijke Zaken L2 no. 29". Bevat 3 rapporten van resp. R. de Klerk, J. Vos en J.C.M. Radermacher met adviezen en een reactie van de Bataviase kerkeraad. Uit Kerkarchief nr. 270B.
4545
Realia.
1727 - 1729
 
4546
Realia.
1768 - 1773
 
Fragment; Amboina - Buiten Comptoiren.
4547
Realia.
1761 - 1767
 
Fragment; Banda - Bantam. Oneven gepagineerd 97-135.
4548
Realia.
1761 - 1768
 
Fragment; Gebouwen - Inlandsche Militairen. Niet gepagineerd.
4549
Repertoria ('Realia') op de onderwerpen uit de generale resoluties (en generale besognes).
1761 - 1767
 
Fragment; Malacca - Particuliere Handel. Toevoegen aan inv.nr. 2207?
4550
Bijlagen bij de resoluties.
1780 november 7 - 1780 november 30
1 band
Toevoegen aan rubriek 1.2.4.
4551
Brief van Gouverneur en Raad van Java's Noord-Oostkust te Semarang aan de Hoge Regering.
1796 november 21
1 omslag
Fragment. Laatste bladzijde gepagineerd 1467.
4552
"Stukken van Heemraden" Stukken betreffende suikermolens in de Ommelanden van Batavia.
1794 - 1795, 1804, 1806
1 katern
Batavia 260
4553
Rapporten van kerkmeester Pieter Boockestijn uitgebracht aan gouverneur-generaal Valckenier betreffende de graven en kelders van resp. de afgebroken Nederduitse kerk en de Binnen en Buiten Portugese kerk, met lijsten van graven en grafkelders.
1738 juni 5; 1738 juli 17
 
Oud nummer Burgerlijke Stand 194.
4554
Stukken betreffende de begrafenissen van hoge VOC-dienaren of hun echtgenotes.
1761 - 1783; 1802
 
Oud nummer Burgerlijke Stand 195. Het betreft vnml z.g. Opleesrollen van genodigden, maar soms ook programma's en enige correspondentie. Het betreft: 1. Jacob Mossel, GG, 15 mei 1761 [gedrukt]
2. David Boelen Raad extra-ordinair, 20 maart 1775
3. Petrus Albert van der Parra, GG, 30 december 1774
4. Theodore Rotgers, echtgenote van GG Jeremias van Riemsdijk, 22 maart 1777
5. Jeremias van Riemsdijk, GG, 7 oktober 1777
6. Sara Maria van Oordt, echtgenote van DG Hendrik Breton, juli 1782
7. Anna Maria Franchimont, echtgenote van Jan Hendrik Poock, 8 maart 1783
8. Johan Frederik baron van Reede tot den Parkeler, directeur Amphioen Sociëteit, 12 september 1802
9. Reinier de Klerk, 4 september 1780
4555
"Civiele staat en opgave der gepresteerde diensten"; Stamboek van civiele ambtenaren op Java.
1811
 
Bevat door de ambtenaren zelf ingevulde lijsten met een overzicht van hun loopbaan en huidige positie. Afkomstig uit collectie Burgerlijke Stand nr. 201.
4556
Minuut generale resoluties.
1798 april 17 - 1798 juni 12
 
Onvolledig, zowel begin als eind. Laatste pagina is waarschijnlijk 24 juni 1798.
4557
Dagregister.
1679 januari 1 - 1679 januari 15
 
Fragment inhoudsopgave
1 folio. Gerestaureerd.
4558
Brief van tommagong Indranata te Surabaya aan de Gouverneur van Java's Noord-oostkust Van Hohendorff, met translaat, met fragmenten van ander translaten uit dezelfde periode.
3 juli 1752
 
4559
Fragment van correspondentie met inlandse vorsten in Bantam.
1779 oktober 14; 1780 januari 11
 
Gepagineerd 144-146 en 188-191. Moderne paginering [maar foutief!] 351-359.
4560
"Afgaande Patriasche Missive".
1788 november 30
1 katern
Fragment
Gepagineerd 1041-1071.
4561A
Lijst van verstrekte soldijen op de buitencomptoiren voor het boekjaar 1777/1778;
1778 december
 
4561B
Stukken betreffende de ingekochte stoffen van de Armeense koopman Alexander Latoer.
1761 - 1766
 
Oude nummers: YYY, nr. 197, XVII nr. 7, Handschr 26, Varia oud 267. Aantekening van rondlezing door leden van de HR. (oa. Riemsdijk, Siberg.
4562
Notulen.
1800 december 27
 
Fragment
Gepagineerd 1405-1459.
4563
Kopieboek van uitgaande aparte en secrete missiven ('Afgaand indiaas briefboek').
1806 - 1807
1 band
4564
Bataviasche Koloniale Courant, nrs. 21-39.
1810 mei 25 - 1810 september 28
1 band
Met als bijlagen de originele ingekomen advertenties, te plaatsen berichten, etc..
4565
Groot Placaetboek.
16e eeuw - 18e eeuw
1 band
Fragment
4566
Uitgiftebrieven van land buiten de stad Batavia door de Compagnie.
1730 - 1809
1 band
Met naamindex.
4567
Ingekomen generale missive van de Heren XVII aan de Hoge Regering.
1790 december 11
 
Fragment
Genummerd "no. 17". Geliasseerd geweest. Laatste schrijven was van 11 mei "deezes jaars".
4568
Fragment.
1707 juli 4
 
Marginalia, geen doorhalingen, folio formaat.
4569
Minuut-generale notulen.
6 januari 1752 - 15 januari 1752
 
Gefolieerd 21-89.
4570
Ingekomen Patriasche missive.
1735 oktober
 
Fragment
4571
Ingekomen rekesten bij de Hoge Regering.
1728
 
Bijlagen. Gepagineerd 361-379, 501-507, 1039-1085
4572
Minuut-generale notulen.
1779 december 14 - 1780 augustus 11
 
De pagina's zijn met een stempelmachine genummerd nl. 167-471
4573
"Bijlagen gehoorende tot het berigt van den Boekhouder-Generaal over de bij de boeken van 1762/1763 onverevende voorlopende Posten. Generale Directie".
[1764?]
 
Bevat genummerde extracten uit notulen en brieven en rekening couranten van VOC-dienaren over de jaren 1757 tot 1760.
Bevat extract uit de journalen van de barken De Riijder en de Buijs van een voyagie naar het Zuidland in 1756 (daarbij ging een schuit met twee stuurmannen, een kwartiermeester en vijf matrozen verloren).
4574
Brief van W. van Riemsdijk, te Batavia, aan de Hoge Regering met advies het geschil tussen gouverneur Cranssen en de Politieke Raad van Ternate aan de rechter voor te leggen.
1802 januari 5
 
4575
Kopieboek van uitgaande Indiase brieven [Batavia's uitgaand briefboek].
1733 juli 1 - 1733 december 31
1 band
4576
"Translaten van diverse akten en advertisementen".
4577
Rekest van Lucretia Castelijn, weduwe van luitenant Christiaan Gunther Geudes aan de Hoge Regering om te mogen repatrieren.
[1718-1725]
1 stuk
4578
Brief van Th van Teylingen, te Tagal, aan de Hoge Regering.
27 november 1795
1 stuk
Ontvangen 4 december 1795. Gepagineerd 1411-1413.
4579
Register van papieren welke met het schip d'IJstroom in duplo voor de kamer Amsterdam en Zeeland verzonden worden aan de 1e gezworen klerk ter secretarie te Batavia.
1791
1 stuk
4580
"Realia".
1756
1 deel
Fragment
pag 101-152. Niet alfabetisch.
4581
Minuut van een uitgaande brief aan Heren XVII. Fragment betreft Ceylon [arrestatie gouverneur Vuyst].
1735 augustus?
1 omslag
Modern gepagineerd 23-75.
4582
Minuut van een uitgaande brief aan de Heren XVII.
1735 augustus
 
Fragment
Potlood paginering 319-357
4583
Repertorium betreffende vastgestelde publicaties, reglementen en biljetten onder de regering van respectievelijk de gouverneurs-generaal Van Riemsdijk en De Klerk.
1776 - 1778
1 band
Fragment.
Begin ontbreekt
4584
Repertorium. [Eed-Effecten].
1743 - 1772
 
Fragment
Op uitgaande en inkomende brieven? Verwijzing naar deel, pagina en datum [deel 3=1745].
4585
"Aankomende bijlagen gehoordende tot d'aparte brieven" Bijlagen bij de aparte brief van Java's Noord-Oost Kust.
1749
 
4586
Plakkaten
1810 - 1815
1 deel
"Plakkaten V". De meeste stukken zijn gedrukt. Sommige placcaten hebben een javaanse of maleis-arabische vertaling. Sommige plakkaten [vooral na 1811] zijn met potlood genummerd met de toevoeging "sablerolle".
4587
Realia
1741 - 1760
1 deel
Fragment [Che-Cho]
pag 141-164
4588
Staten, enz., betreffende fortificaties, ammunitie en opbrengsten van producten in Java's Noord-Oostkust.
1796 - 1804
1 band
Fragment van een band.
4589
Rekest van Nicolaas van Ewijk om bevestiging in zijn functie als schipper.
[1737 - 1741]
 
GG = Valckenier
4590
Stukken betreffende het protocol en ceremonie van uitvaarten van gouverneurs-generaal en Raden van India of hun echtgenotes.
1761 - 1802
1 band
Betreft: Jacob Mossel (gedrukt), David Boelen, Petrus Albertus van der Parra, Theodora Rotgers (echtgenote van Jeremias van Riemsdijk), Jeremias van Riemsdijk, Sara Maria van Oordt (echtgenote van Hendrik Breton), Anna Maria Franchimont (echtgenote van Jan Hendrik Poock), Reynier de Klerk, Johan Fredrik Baron van Reed tot de Parkeler.
4591
Afschriften van brieven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en Raden.
1707, 1710
1 omslag
Fragmenten
Wel gefolieerd met potlood; 215-305
4592
Alfabetisch register op de plakkaten en orders van de Hoge Regering uitgevaardigd in de jaren 1760 - 1767.
1760 - 1767
 
Niet volledig A, H-L. Verwijzing naar Resolutie of Besluit
4593
Grootboeken [archief Boekhouder-Generaal].
1777/1778; 1778/1779
 
folio 8-293; folio 33-85 (4593A)
4593A
Grootboeken (Archief Boekhouder-Generaal).
1777 - 1778; 1778 - 1779
 
4594
Minuut-resolutie.
z.d.
 
Fragment
4595
Net-resolutie.
1800 oktober 1
 
Fragment
Niet volledig A, H-L. Verwijzing naar Resolutie of Besluit.
4596
Bijlagen bij de resoluties.
1744 oktober 2
1 pak
4597
Lijsten van opgemaakte ordonnanties en gedane aanbestedingen van het civiele bouwdepartement, en eisen van houtwerken van Java en Cheribon.
1810
1 omslag
4598
Memorie van de restanten aan voorraden in het comptoir Japara.
1806
1 omslag
4599
Originele generale resolutien des Kasteels Batavia genomen in Raden van Indie, zedert primo januari tot ult. maart 1808.
1808 januari 8
1 stuk
Fragment
1 blad met kartonnen band. Stempel: Algemene secretarie.
4600
Kassaboek van de Groot-Kassier.
1763 september - 1764 augustus
1 deel
Archief-boekhouder-generaal?
4601
"Kopie bericht boek voor 1807, 1808 en 1809"; brievenboek van de opperkooplieden van het kasteel.
1807 - 1809
1 deel
"Berigten, specificatien en andere opgaven nopens het financieel beheer en de generale visite".
4602
Repertorium op resoluties van de Hoge Regering, brieven uit Patria met specifieke aandacht voor besluiten en order aangaande Makassar, Ternate en Tidore etc..
17e en 18e eeuw
1 pak
Kan ook gewestelijk archief Makassar zijn.
4603
"Marginalen van het generale verslag aan de Heeren Meesters van ultimo december 1791". Repertorium op de generale brief aan de Heren XVII.
1791 december
1 band
4604
Negotiegrootboek [fol. 1-155, 164-171, 187-218].
1706/1707
1 band
Archief boekhouder-generaal [zie Nationaal Archief Den Haag].
4605
Ingekomen duplicaat aparte brieven en papieren van Java's Noord-Oostkust, Ternate, Makassar, Banda Neira.
1803 april 30 - 1803 september 12
1 pak
4606
Brief van de opperkooplieden van het kasteel betreffende de redenen voor het ongevraagd verzenden van 200 stukken "hele leger schoven" naar Makassar.
1786
1 stuk
Fragment, duplicaat
4607
Rekesten aan gouverneur-generaal G.W. van Imhoff en Raden van Indie van Godlieb Johan Adolph van Trabe, [maar 17??], Johannes Raphael Pieters, Pieter Rogge van Ratenau [1750 juni 30] en Martinus Wasbeek [1747 mei 7].
1747, 1750 en z.d.
4 stukken
4608
Rekesten aan gouverneur-generaal Mattheus de Haan en raden van Indie, van Johanna van Balij, 1728 augustus 3, Pieter Pietersz, 1728 augustus 3, Isaac Hage, [ augustus 3], rekening van de regenten van het Lazarushuis, rekest van Johannes Buijn; rekening van verkoop van amphioen, hoeden, en spiegels bij publieke verkoop op 6 september 1728, rekest van Jan Coppersluis.
1728 augustus 3
1 omslag
4609
Bijlagen bij de resoluties, zijn Ingekomen stukken betreffende Bengalen en dagregister van de schuit Dubbelde Flooren zeilende van Batavia naar de duizend eilanden.
1727 september 14; 1727 september 17
 
4610
Realia betreffende de periodes 1610 - 1623 en 1632 - 1660.
z.d.
1 band
Met register, fragment [A-R]
4611
Stukken ingekomen en afkomstig van de Sabandaar en licentmeester, voornamelijk betreffende de uitmoddering van de vrijmanshaven en uitvoer- en invoer vergunningen.
1791 - 1793
1 omslag
in dorso op de stukken; sequester De Jongh, Sabandhaar Vincent, Sanbandhaar Engelhard; rekest aan de Fabriek van Batavia,
4612
Korte notulen, fragment [p. 395-397, vervolg van pag 370] betreffende Malakka.
4613
Minuut-brief aan de minister van koophandel en kolonien.
1810
 
Fragment
4614
Realia, fragment [pachters, posterijen en wagenverhuurderijen].
1809
1 stuk
4615
Register der papieren verzonden naar Makassar, met gedrukte extracten uit de notulen van het geresolveerde in de Raad van Indie (1786).
1787 januari 22
1 band
4616
Ingekomen berichten en brieven van de Schepenbank van Batavia.
1729 - 1743
 
4617
Inventaris van de regeringsarchieven tot circa 1810.
z.d.
 
4618
Inventaris van het ijzermagazijn n.a.v. de overdracht door de gewezen administrateur Evert Joost Lewe aan G.W.C. van Motman.
1800 maart
1 stuk
4619
Rapport betreffende fouten in de rekening van het Compagnies Hospitaal.
[1794]
 
4620
Realia, fragmenten betreft; Noten Muschaten - Suyckermolens.
1721 - 1740
 
4621
Realia, fragmenten betreft Bantam-China.
1770 - 1778
 
4622
Placcaatboek, fragment 5e deel (inhoudsopgave en eerste pagina's).
1751 - 1764
 
4623
Rekening van Boedelmeesters van Chinese en Onchristen sterfhuizen (Boedelkamer).
1753 september 1 - 1754 augustus 30
 
Fragment.
Gepagineerd 25-61
4624
Rekening van Boedelmeesters van Chinese en Onchristen sterfhuizen (Boedelkamer).
1741 september 1 - 1741 oktober
 
Fragment.
Gepagineerd 1-40
4625
Rapporten betreffende fouten in de negotieboeken van het gouvernement Chormandel, nl. Paliacatta en Nagapatnam, boekjaar 1760/1761, afschriften.
1760 - 1761
2 stukken
In dorso "ontf. den 1 9ber 1765"
4626
Rekening van uitgaven en inkomsten afkomstig van het comptoir Bandjermassin.
1763 ca.
 
Fragment.
4627
Grootboek Boekhouder-Generaal? Betreft Japanse Kamfer.
1778/1779
 
Fragment.
4628
Staat rekening van de middelen van de Boedelmeester van Chinese en andere Onchristen Sterfhuizen over het boekjaar september 1788 - augustus 1789.
1790 maart 6
1 stuk
4629
Rapport van de opneem van Stads Vendu Comptoir te Batavia, met bijlagen.
1794 augustus 19
1 band
"Vide verbaal 13 sept. 1794"
4630
"Verantwoording van de heren Vendumeesters". Rekeningen van door het vendukantoor voor rekening van de Compagnie bij publieke verkoping verkochte goeren ingediend bij de Hoge Regering, over de periode november 1764- november 1766, met bijlagen.
1764 - 1766
1 band
4631
Repertorium op de onderwerpen uit de generale notulen.
1727 - 1729
1 band