Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van het archiefbeheer
In de periode voor de oorlog was het Notarieel Archief verdeeld opgeslagen in het Landsarchief. Het eerste gedeelte en laatste gedeelte (Buiten Batavia ) in kamer 10, kast 4 resp. kast 3 , de rest van het archief vulde de gehele kamer 12