Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Nadere toegangen
Er zijn verschillende repertoria en soms ook indices [op voornaam] op de protocollen. Deze komen apart voor en gaan dan over meerdere jaren, maar vaak zijn ze ook ingebonden bij het betreffende protocol.
Er komen ook grotere repertoria voor die toegang geven tot de protocollen van verschillende notarissen of gezworen klerken over meerdere jaren. Akte van meerdere notarissen die slechts kort in functie zijn geweest zijn weer vaak samengevoegd in 1 protocol. De protocollen zijn niet integraal geïndiceeerd. In de z.g. klapper Bloys van Treslong Prins wordt soms wel verwezen naar een notariële akte