Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Indeling van een repertorium
  1. Nummer akte
  2. Soort akte
  3. Naam Comparant
  4. Hoedanigheid comparant
  5. Datum akte
  6. Betaald/Geboekt