Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Verantwoording van de EAD bewerking
Bij de codering naar EAD zijn de volgende uitgangspunten gebruikt
De data's van verzamelbeschrijvingen en enkelvoudige beschrijvingen zijn genormaliseerd in het attribuut "normal" van het element <unitdate> volgens de richtlijnen in "RLG Best Practices Guidelines for Encoded Archival Description". Deelbeschrijvingen zijn niet genormaliseerd.
Geografische en persoonsnamen zijn alleen dan gecodeerd met de element <geogname> en <persname> als de naam niet voorkomt in een rubriekstitel