Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen
Alle archiefbescheiden behorend tot het archiefblok zijn volledig openbaar.
De rechtstitel is (nog) onbekend