Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Materiële beperkingen