Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanvraaginstructie
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen worden aangevraagd, middels een aanvraagbriefje, in de studiezaal van het ANRI