Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van het archief

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën