Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen