Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

000.2   PROTOCOLLEN VAN VERSCHILLENDE NOTARISSEN
4
Minuut-akten van verschillende aard van Adriaan Woutersen Draeck (1628-1629), Daniel Hudde (1637-1638) en Ambrosius van der Keer (1637-1638).
1628 juni 4 - 1638 mei 14
 
5
"Imperfectum akten", van notarissen Hudde, Van der Keer, Catersveld, Roest en Schellingwout.
1630 - 1665
 
Met repertorium.
6
Minuut-akten van attestatie van Pieter Hackius, Wijnand van Catersvelt, Ambrosius van de Keer en Frederik Roest.
1650 april 5 - 1656 april 3
 
Met repertorium.
7
Minuut-akten van Frederik Roest, Stalburger, Andries Schelling, Ambrosius van der Keer.
1659 januari 7 - 1672 mei 12
 
8
Minuut-akten van Philip Angel, Stalburger, Roest en Keijser
1660 juni 16; 1660 oktober 27 - 1660 november;
 
1661 januari 26
 
1661 november 9 - 1661 november 23
 
8A
"Register van eenige gedwaliseerde en verscheurde acten, waer van niet als de slooten gevonden zijn", van Jacob Overheul, David Reguleth en Cornelis Wetgens.
[1672]-[1711]
 
9
"Onbequame en diffecte minuten" van Arnold Deldijm, Jan Seulijn en Rijklof Costerus.
1681 juli 31 - 1727 januari 31
 
Met repertorium.