Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

003   DRAECK, ADRIAAN WOUTTERSON (1624-1628)
13
Minuut-akten van verschillende aard.
1624 november 27 - 1628 mei 21
 
Met naamindex.