Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

004   IMMING, DIRK (1629-1632)
14
Minuut-akten van obligatie en procuratie.
1629 november 12 - 1630 december 2
 
Met naamindex.
15
Minuut-akten van verschillende aard.
1630 december 2 - 1632 april 30