Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

005   VELDE, FRANCISCO VAN DEN (1629-1630)
16
Minuut-akten van verschillende aard.
1629 december 21 - 1630 juli 30
 
Met repertorium.