Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

007   MEESTER, ANDRIES DE (1631-1633)
36
Testamenten en codicillen.
1631 november 14 - 1633 augustus 30
 
Met repertorium en naamindex.