Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

009   HACKIUS, PIETER (1640-1652)
59-63
Minuut-akten van attestatie.
1643-1649
 
Met repertoria. Bevat ook akten van Wijnand van Catersvelt en Ambrosius van der Keer.
59
1643 november 27 - 1645 maart 30
 
60
1645 april 3 - 1646 juni 20
 
61
1646 juni 26 - 1647 augustus 28
 
62
1647 januari 2 - 1647 november 13
 
Zonder repertorium.
63
1647 september 11 - 1649 juli 6
 
64-67
Minuut-akten van obligatie.
1645-1650
 
Bevat ook akten van Wijnand van Catersvelt.
64
1645 februari 8 - 1645 december 17
 
Met akten van bodemarij.
65
1648 januari 2 - 1648 november 15
 
Met akten van attestatie.
66
1649 januari 14 - 1649 december 24
 
Met akten van transport.
67
1650 januari 8 - 1650 december 27
 
Met opschrift "Omnia".
68-71
Minuut-akten van procuratie en substitutie.
1646-1648
 
Bevat ook akten van Wijnand van Catersvelt.
68
1646 januari 10 - 1646 december 21
 
Met akten van attestatie.
69
;
1646 februari 1 - 1646 december 21
 
1647 januari 15
 
70
1646 december 18 - 1648 november 24
 
Met akten van transport.
71
1647 januari 14 - 1647 december 31
 
72-75
Testamenten.
1644-1650
 
Bevat ook akten van Wijnand van Catersvelt.
72
1644 januari 10 - 1648 april 29
 
Met naamindex.
73
1646 januari 18 - 1646 november 18
 
74
1649 januari 13 - 1649 december 27
 
Met opschrift "Omnia".
75
1650 juni 13 - 1650 september 12
 
76-91
Minuut-akten van transport.
1643-1651
 
Met repertoria. Bevat ook akten van Wijnand van Catersvelt.
76
1643 november 12 - 1644 april 26
 
77
1644 april 16 - 1644 oktober 4
 
78
1644 oktober 5 - 1645 juni 19
 
79
1645 januari 5 - 1645 november 16
 
80
1645 juni 15 - 1645 december 20
 
81
1645 december 20 - 1646 juli 14
 
82
1646 januari 15 - 1646 december 21
 
83
1646 juli 16 - 1647 januari 8
 
84
1647 februari 12 - 1647 december 19
 
85
1647 juni 19 - 1647 december 9
 
86
1647 december 10 - 1648 juni 15
 
87
1648 juni 15 - 1648 juni 18; 1649-januari-25
89
1649 januari 25 - 1650 april 2
 
Zonder repertorium. Met naamindex.
90
1650 april 4 - 1651 februari 1
 
91
1651 februari 1 - 1651 juli 8
 
92-110
Minuut-akten van verschillende aard.
1640-1652
 
Bevat ook akten van Daniel Hudde, Ambrosius van der Keer en Wijnand van Catersvelt.
92
1640 maart 16 - 1643 oktober 14
 
93
1643 januari 13 - 1643 december 31
 
94
1643 september 22 - 1644 oktober 10; 1652 april 20 - 1652 mei 2
Met repertorium. Periode 1652 alleen transporten.
95
1644 januari 5 - 1644 december 23
 
96
1644 oktober 4 - 1645 juni 1
 
Met repertorium.
97
1645 februari 3 - 1645 december 17
 
98
1645 oktober 17 - 1646 juni 16
 
Met repertorium.
99
1646 juni 26 - 1647 maart 7
 
Met repertorium.
100
1647 februari 26 - 1647 december 28
 
101
1647 maart 7 - 1648 januari 1
 
Met repertorium.
102
1648 januari 3 - 1649 januari 16
 
Met repertorium.
103
1648 april 29 - 1648 november 12
 
104
1649 januari 26 - 1649 juli 22
 
Met repertorium.
105
1649 februari 15 - 1649 december 30
 
106
1649 juli 23 - 1650 maart 23
 
Met repertorium.
107
1650 januari 8 - 1650 december 22
 
108
1650 april 1 - 1650 december 16
 
Met repertorium.
109
1650 december 28 -1651 oktober 21
Met repertorium.
110
1651 januari 5 - 1651 december 30