Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

011   HUIJSMAN, ANTHONY (1647-1673, 1684)

011.1   TOEGANGEN
129
Repertorium.
1650 mei 8 - 1673 december 20