Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

012   ROEST, FREDERIK (1652-1661)
286-289
Boedelinventarissen.
1655-1659
 
286
1655 januari 20
 
287
1655 juli 20 - 1655 november 1
 
288
1656 januari 8 - 1656 november 18
 
289
1659 februari 5 - 1659 november 19