Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

013   KEIJSER VAN BREDA, JAN BAPTIST GERARD (1653-1682)