Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

013   KEIJSER VAN BREDA, JAN BAPTIST GERARD (1653-1682)

013.1   TOEGANGEN
290-292
Repertoria.
1655-1681
3 banden
290
;
1655 januari 3 - 1655 december 31
 
1660 januari 2 - 1662 december 31
 
291
1663 januari 3 - 1669 december 31
 
292
1670 januari 2 - 1681 december 31