Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

015   STALBURGER, JOHANNES ADAM (1662)
581
Minuut-akten van attestatie.
1662 februari 1 - 1662 december 30