Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

016   SCHELLINGWOUT, ANDRIES (1665)
582
Minuut-akten van attestatie.
1665 januari 19 - 1665 december 15
 
Bevat ook akten van J. van Rennoldus.