Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

017   LEEUWEN, PIETER VAN (1662-1677)

017.1   TOEGANGEN
583
Repertorium.
1663 januari 15 - 1676 december 31