Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

018   HOUMES, MEYNDERT (1665-1669)

018.1   TOEGANGEN
717
Repertorium.
1665 februari 18 - 1669 oktober 23