Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

019   RENOLDUS, JOANNES VAN (1667-1669)
753-755
Minuut-akten van attestatie.
1667 -1669
 
Zie voor jaar 1665 ook inv.nr. 582 (A. Schellingwout).
753
1667 februari 4 - 1667 november 17 [zonder maart en mei]
754
1668 juni 15 - 1668 november 20 [zonder augustus en september]
755
1669 februari 6 - 1669 december 20