Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

020   LU(IJ)TJENS, JOHAN (1670)
Geen protocollen aanwezig.