Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

022   KLENCK, JOHAN VAN (1671-1672)
756
Testamenten.
1671 augustus 31 - 1671 december 24
 
Op band staat "Omnia" aangetekend.
757-759
Minuut-akten van verschillende aard.
1671 - 1672
 
757
1671 augustus 26 - 1671 december 30
 
758
; ;
1672 januari 2 - 1672 maart 14
 
1672 december 1
 
1672 december 15
 
759
1672 maart 2 - 1672 december 5
 
Met repertorium.