Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

023   MAURUS SENIOR, JOHANNES (1670-1680) EN MAURUS DE JONGE, JOHANNES (1680-1685)

023.1   TOEGANGEN
760
Repertorium.
1671 oktober 1 - 1685 november 17