Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

024   DISPONTIJN, DAVID (1672-1690)

024.1   TOEGANGEN
874-876
Repertoria.
1672-1690
 
874
. Obligaties.
1672 april 5 - 1689 december 16
 
875
. Akten van verschillende aard.
1672 april 7 - 1688 november 26; 1672 april 5 - 1690 januari 2
 
876
. Transporten en procuraties.
1684 januari 3 - 1689 september 9; 1686 januari 3 - 1689 december 25
 
Met naamindex.