Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

025   OVERHEUL, JACOB (1673-1675)
1107-1108
Minuut-akten van attestatie.
1673-1675
 
1107
1673 maart 30 - 1673 december 29
 
1108
1675 januari 1 - 1675 mei 7
 
1109-1110
Minuut-akten van obligatie.
1673-1674
 
1109
1673 april 6 - 1673 september 12
 
1110
1674 januari 3 - 1674 december 30
 
1111
Testamenten.
1673 april 20 - 1673 december 8
 
1112
Minuut-akten van transport.
1673 januari 2 - 1673 december 28
 
1113-1115
Minuut-akten van verschillende aard.
1673-1675
 
1113
1673 april 1 - 1673 december 27
1 pak en 1 band
1114
1674 januari 2 - 1674 december 20
 
1115
1675 januari 5 - 1675 mei 8