Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

026   STERLINCX, ADRIAAN (1675)
1116
Minuut-akten van verschillende aard.
1675 juli 13 - 1675 augustus 27
1 omslag