Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

027   BOLSWART, JACOBUS (1676-1699)

027.1   TOEGANGEN
1117
Repertorium.
1676 februari 18 - 1699 december 25