Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

029   BROUWERIUS, ANDRIES (1679-1680)
1515
Minuut-akten van transport.
1680 januari 3 - 1680 juni 6
 
1516-1517
Minuut-akten van verschillende aard.
1679-1680
 
1516
1679 september 13 - 1679 november 24
 
1517
1680 januari 3 - 1680 juni 21