Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

030   OUTER(S), CHRISTOPHEL VAN (1680-1684)

030.1   TOEGANGEN
1518-1519
Repertoria
1680-1684
 
1518
1680 januari 3 - 1682 december 31
 
1519
1683 januari 2 - 1684 december 28