Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

030   OUTER(S), CHRISTOPHEL VAN (1680-1684)

030.2   PROTOCOLLEN
1520-1524
Minuut-akten van attestatie.
1680-1684
 
1520
1680 juli 15 - 1680 december 20
 
1521
1681 januari 8 - 1681 december 30
 
1522
1682 januari 10 - 1682 december 29
 
1523
1683 januari 4 - 1683 december 30
 
1524
1684 januari 6 - 1684 juli 28; 1684 augustus 11 - 1684 december 28
Ingebonden met akten van Hubert Beens (augustus-december 1684). Zie inv. nr. 1827.
1525-1530
Minuut-akten van obligatie.
1680-1684
 
1525
1680 juli 18 - 1680 december 26
 
1526
1681 januari 2 - 1681 augustus 9
 
1527
1681 augustus 12 - 1681 december 30
 
1528
1682 januari 3 - 1682 december 21
 
1529
1683 januari 2 - 1683 december 30
 
1530
1684 januari 5 - 1684 juli 27
 
1531-1533
Minuut-akten van procuratie en substitutie.
1682-1684
 
1531
1682 januari 13 - 1682 december 31
 
1532
1683 januari 10 - 1683 december 27
 
1533
1684 januari 3 - 1684 juli 26
 
1534-1538
Testamenten.
1680-1684
 
1534
1680 juli 26 - 1680 oktober 25
 
1535
1681 januari 11 - 1681 december 24
 
1536
1682 januari 19 - 1682 december 8
 
1537
1683 februari 20 - 1683 december 23
 
1538
1684 maart 24 - 1684 juli 1
 
1539-1549
Minuut-akten van transport.
1680-1684
 
1539
1680 januari 3 - 1680 december 31
 
1540
1681 januari 2 - 1681 juni 18
 
1541
;
1681 mei 21
 
1681 juni 21 - 1681 oktober 8
 
1542
1681 oktober 8 - 1681 december 31
 
1543
1682 januari 2 - 1682 april 30
 
1544
1682 april 30 - 1682 juli 7
 
1545
1682 juli 7 - 1682 oktober 9
 
1546
1682 oktober 9 - 1682 december 31
 
1547
1683 januari 2 - 1683 juli 24
 
1548
1683 juli 24 - 1683 december 30
 
1549
1684 januari 3 - 1684 juli 27
 
1550-1554
Minuut-akten van verschillende aard.
1681-1684
 
1550
1681 januari 3 - 1681 december 27
 
1551
1681 januari 3 - 1681 december 30
 
1552
1682 januari 7 - 1682 december 31
 
1553
1683 januari 4 - 1683 december 28
 
1554
1684 januari 3 - 1684 juli 29