Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

032   REGULETH, DAVID (1682-1698, 1707)

032.1   TOEGANGEN
1659
Repertorium.
1682 april 1 - 1691 december 31