Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

034   VEENENDAEL, CORNELIS (1690-1710)

034.1   TOEGANGEN
1833-1837
Repertoria.
1695-1710
 
1833
1695 januari 3 - 1699 december 31
 
1834
1699 augustus 31 - 1705 december 31
 
1835
1701 januari 3 - 1701 december 31
 
1836
1702 oktober 20 - [1718 juni 23] - 1708
1837
1708 januari 3 - 1710 mei 24