Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

035   VERBOOM, FRANCOIS (1698-1702)

035.1   TOEGANGEN
2100
Repertorium.
1698 oktober 27 - 1702 september 30