Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

037   BERGHUIJSEN, JOHANNES (1701-1714)

037.1   TOEGANGEN
2354
Repertorium.
1701 november 7 - 1714 mei 16