Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

038   WETGEN, CORNELIS (1702-1711)

038.1   TOEGANGEN
2447
Repertorium.
1702 januari 15 - 1711 februari 14