Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

039   SEULLIJN, JAN (1702-1718)

039.1   TOEGANGEN
2555-2560
Repertoria.
1702-1718
 
2555
. Akten van attestatie.
1703 oktober 24 - 1718 januari 18
 
2556
. Akten van obligatie.
1702 september 30 - 1718 juni 28
 
2557
.
1703 juli 2 - 1715 december 31, Akten van obligatie.
 
2558
. Akten van procuratie.
1702 oktober 12 - 1718 juni 28
 
2559
. Akten van transport.
1706 november 20 - 1717 september 15
 
2560
. Akten van verschillende aard.
1702 oktober 11 - 1718 juni 25