Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

040   ULDRIX, PIETER (1702-1710)

040.1   TOEGANGEN
2830
Repertorium.
1702 januari 25 - 1710 september 13