Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

041   HAEFTEN, NICOLAAS VAN (1706-1715)

041.1   TOEGANGEN
2930-2931
Repertoria.
1706 - 1715
 
2930
1706 januari 27 - 1711 december 31
 
Per jaar verdeeld per aktesoort: testamenten, procuraties, attestaties, obligaties, transporten en verscheidene akten. Daarbinnen alfabetisch op (voor)naam.
2931
1712 januari 4 - 1715 juli 20
 
Met naamindex.