Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

042   BROOKS, BARTHOLD HENDRIK (1710-1716)

042.1   TOEGANGEN
3081
Repertorium.
1710 juli 16 - 1716 april 11