Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

043   REGULETH, JACOB (1710-1719)

043.1   TOEGANGEN
3136-3137
Repertoria
1710 - 1719
 
3136
1710 januari 8 - 1719 januari 24
 
3137
1710 januari 20 - 1719 januari 24