Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

044   FREEMAN, JACOB (1715-1725)

044.1   TOEGANGEN
3289
Repertorium.
1715 juli 25 - 1725 februari 24