Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   NOTARISSEN VAN BATAVIA EN OMMELANDEN

045   AERDEN, mr. ANDRIES VAN (1716-1718)
3418-3429
Minuut-akten van verschillende aard.
1716 - 1718
 
3418
1716 mei 15 - 1716 juli 20
 
3419
1716 juli 27 - 1716 augustus 31
 
3420
1716 september 1 - 1716 oktober 16
 
3421
1716 oktober 16 - 1716 oktober 31
 
3422
1716 november 1 - 1716 december 30
 
3423
1717 januari 3 - 1717 maart 31
 
3424
1717 april 1 - 1717 mei 19
 
3425
1717 mei 19 - 1717 juni 30
 
3426
1717 juli 1 - 1717 oktober 1
 
3427
1717 oktober 1 - 1717 december 31
 
3428
1718 januari 3 - 1718 februari 11
 
3429
1718 februari 12 - 1718 april 14